Velkommen til Ping Timeout

Ping Timeout er en forening basert i Eigersund med formålet å fremme interesse og engasjement for datahobbyen og spillhobbyen gjennom datatreff og andre aktiviteter. Ping Timeout har som overordnet mål å arrangere minst ett datatreff i året. Foreningen ble stiftet 24. oktober 2018, og arrangerte LAN-party i Egersundshallen i romjulen 2018. Neste planlagte arrangement er RomjulsLAN 2019.

Nyttige linker