Informasjon til foreldre

Ping Timeout er en forening som arrangerer datatreff. De som står bak foreningen og datatreffene har lang erfaring med både datatreff og arrangement for ungdom.

Ofte spurte spørsmål

Hva er et datatreff / LAN-party?

Datatreff er en samlebetegnelse for ulike typer arrangementer hvor datainteresserte samler seg for å spille, programmere eller utveksle kunnskap. Et LAN-party er et arrangement hvor interesserte samles med datamaskiner hvor hovedmålet er å spille ulike typer dataspill eller utveksle kunnskap eller informasjon. På et slikt arrangement har deltakere med seg egen datamaskin, og disse kobles sammen i nettverk.

Er deltakerne våkne hele natten?

Noen liker å være våkne hele natten, mens andre vil sove litt tidligere. Her er alle forskjellige. Det er ikke til å legge skjul på at den beste stemningen er på natten når lysene er dempet, men det vil alltid være lov å gå og legge seg. Vi har egne områder hvor deltakere kan sove hvor det er vakthold og lydnivået skal være dempet.

Hvilke spill får deltakerne spille?

Vi håndhever ikke veiledende aldersgrenser på spill, og dersom en mindreårig deltaker har installert et spill på sin datamaskin anser vi det som samtykke fra foresatte.

Hva med rusmidler?

Det er null-toleranse for alkohol og andre rusmidler på våre arrangement. Dersom en deltaker bruker eller oppbevarer rusmidler vil han eller hun bli utvist fra arrangementet, og politi eller foresatte bli kontaktet.

Hvordan passer dere på?

Vi har voksne tilstede under hele arrangementet som sørger for at deltakere har det bra, og at deltakere har noen de kan kontakte dersom noe er galt.

Samtykkeskjema

Alle deltakere under 16 år må ha tillatelse fra foresatte til å være med på arrangement som går over flere dager. Mindreårige deltakere som ikke har tillatelse må dessverre avvises.

Fyll ut samtykkeskjema