Kontakt Ping Timeout

Den beste måten å kontakte oss på er å sende oss en melding på Facebook. Da svarer den av oss som har tid og som best kan svare på spørsmålet ditt. Ellers kan følgende kontaktes direkte:

Tommy Bentsen

Leder i Ping Timeout

E-post
gbzzloragfra@ubgznvy.pbz
Telefon
+47 995 43 598

Thomas Kalve

Midlertidig sekretær

E-post
gubznf@gxnyir.ab
Telefon
+47 452 25 247