Personvernerklæring

Personopplysninger

Ping Timeout er en medlemsforening hvor alle som deltar på større arrangement som datatreff automatisk blir medlem av foreningen. Dette opplyses om ved bestilling av billetter.

I medlemslisten vår lagrer vi følgende personopplysninger:

Ping Timeout vil også lagre informasjon om medlemmers og frivilliges deltakelse på arrangement i opp til 3 år etter arrangementet.

Ikke-personlig informasjon

Dette nettstedet og andre nettsteder som drives av Ping Timeout vil samle inn ikke-personlig informasjon om besøkende og deres adferd på nettstedet gjennom Google Analytics. Denne informasjonen benyttes av Ping Timeout for å gjøre tjenestene bedre, og vil aldri kunne spores tilbake til en person.

Bruk av informasjon

Informasjonen vi innhenter brukes for daglig drift av foreningen, informasjon til medlemmer og markedsføring av egne arrangement.

Utlevering av personlig informasjon til tredjeparter

Medlemslisten vil hvert år sendes til Hyperion N4F i forbindelse med innrapportering av medlemstall for tildeling av støtte. Medlemslisten kan også oversendes kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser i forbindelse med kontroll av medlemslister.

Sletting av personlig informasjon

Personer som melder seg ut av Ping Timeout kan be om at alle personlige opplysninger slettes fra våre registre. Ping Timeout vil lagre personlig informasjon i medlemslister i opp til to år etter utmelding med mindre lovverk eller særskilte grunner krever sletting før dette.