Styret i Ping Timeout

Styret i Ping Timeout ble valgt av stiftelsesmøtet 24. oktober 2018, og består av følgende: